Komisije
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Komisije gasilske zveze Prebold

KOMISIJA ZA DELO Z MLADINO

Komisija deluje na širokem področju dela z mladino. Pristojna je za organizacijo tekmovanj, mladinskih taborov/letovanj, orientacij, itd. 

Namen komisije je predvsem vključevanje mladih v gasilska društva ter pripravljanje mladih za obvladovanje kasneje pridobljenih odgovornosti, ki so v gasilski organizaciji iz leta v leto večje.

 

Funkcija Ime in priimek
predsednik Katjuša Stepišnik
član  Jan Marko
član  Manica Ocvirk
član  Vojko Kolenc
član  Marjeta Volmut
član  Uroš Herodež
član  Jernej Podkrajšek

 

KOMISIJA ZA DELO S ČLANICAMI

Komisija usklajuje delovanje v operativi, pomaga pri organizira tekmovanja za članice ter strokovnih ekskurzij in srečanj. Komisija sodeluje pri delovanju drugih komisij.

 

Funkcija Ime in priimek
predsednik Tatjana Plaskan
član  Janja Tratnik
član  Martina Granko
član  Branka Kumer
član  Anja Donko
član  Lidija Herodež
član  Milica Kuserbanj

 

KOMISIJA ZA DELO Z VETERANI

Komisija organizira družabna srečanja članov ter skrbi za dejavnost veteranov po društvih. Komisija sodeluje pri delovanju drugih komisij.

 

Funkcija Ime in priimek
predsednik Franci  Jeromel
član  Franc  Janc
član  Andrej Zobovnik
član  Frido  Kajba
član  Jože  Jerman
član  Martin  Vedenik

 

KOMISIJA ZA PRIZNANJA IN ODLIKOVANJA

Komisija na podlagi predlogov obravnava podeljevanje odlikovanj in priznanj glede na veljavna določila.

 

Funkcija Ime in priimek
predsednik Matej Golavšek
član  Jože Jager
član  Janja Pražnikar
član  Andrej Skornšek
član  Darinka Plaskan
član  Ivan Žličar
član  Stanko Hribernik
član Karel Hriberšek

 

KOMISIJA ZA ZGODOVINO POŽARNEGA VARSTVA

Komisija zbira in obdeluje zgodovinsko gradivo društev ter vsako letno izda letno knjigo dogodkov.

 

Funkcija Ime in priimek
predsednik Miha Fonda 
član  Martina Grenko
član  Ivan Lipičnik
član  Jože Jerman
član  Franc Grenko
član  Andreja Kumer
član  Janko Goropevšek
član Rajko Cokan

 

KOMISIJA ZA IZOBRAŽEVANJE

Komisija za izobraževanje pripravlja izobraževanja na nivoju GZ ter nudi pomoč članom pri izvajanju izobraževanja na višjih nivojih.

 

Funkcija Ime in priimek
predsednik Andreja Kumer
član  Vesna Zagožen
član  Uroš Ocvirk
član  Nikolaj Vihar
član  Grega Fonda

 

KOMISIJA ZA PRIPRAVO BILTENA OB PRAZNOVANJU 140 LETNICE GASILSTVA V OBČINI PREBOLD (začasna)

Komisija pripravlja in zbira zgodovinsko gradivo vseh društev v zvezi za izdajo biltena ob 140 letnici gasilstva v Preboldu.

 

Funkcija Ime in priimek
predsednik Jože Veber
član  Branko Verk
član  Rajko Cokan
član  Ivan Lipičnik
član  Miha Fonda
Preklopite pogled: