Predstavitev zveze
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Predstavitev zveze

NASTANEK GASILSKE ZVEZE PREBOLD

Gasilska zveza Prebold je bila ustanovljena na občnem zboru 19. marca 1999. Takrat so bili sprejeti vsi potrebni dokumenti ter simboli za delovanje zveze (statut, poslovnik zveze, poslovnik predsedstva in poslovnik občnega zbora).


OBMOČJE DELOVANJA

GZ Prebold deluje na območju Občine Prebold, ki jo sestavljajo naselja Šešče in Sv. Lovrenc na vzhodu, Prebold in Dolenja vas na sredini, Kaplja vas na zahodu, na severu Latkova vas in na južnem delu hribovski naselji Matke in Marija Reka. Severni del občine omejuje regionalna cesta Ljubljana–Celje, ki je v oddaljenosti dveh kilometrov od občinskega centra z dvema priključkoma povezana z avtocesto Ljubljana–Maribor. Občina Prebold ima 5.050 prebivalcev in 1.750 gospodinjstev. Skupna površina je 41 km², od tega je tretjina nižinska, preostali del pa je hribovit.

 

Območje delovanja GZ Prebold

  

DRUŠTVA V GZ PREBOLD

 Naziv  Kategorije  Ustanovljeno  Število članov  Zgodovina društva  Povezava
 PGD PREDOLD  društvo III. kategorije  leta 1920  550 članov   Zgodovina društva  www.pgdprebold.si
 PGD MATKE  društvo II. kategorije  leta 1933  185 članov   Zgodovina društva  /
 PGD GROBLJA  društvo I. kategorije  leta 1925  201 članov   Zgodovina društva
 /
 PGD LATKOVA VAS  društvo I. kategorije  leta 1902  164 članov   Zgodovina društva  www.fdlv.si
 PGD KAPLJA VAS  društvo I. kategorije  leta 1910  161 članov   Zgodovina društva
https://sites.google.com/site/kapljavaspgd/
 PGD SV. LOVRENC  društvo I. kategorije  leta 1918  174 članov   Zgodovina društva
 www.svetilovrenc.si
 PGD ŠEŠČE  društvo I. kategorije  leta 1920  140 članov   Zgodovina društva
 /
 PIGD TT PREBOLD  /  leta 1873  21 članov   Zgodovina društva  /

 

Pregled članstva in tehnike v GZ Prebold
 

 

ZGODOVINA GASILSKE ZVEZE PREBOLD

Več informacij o pestri zgodovini Gasilske zveze Prebold si lahko preberete v spodaj priloženem dokumentu.

  

Zgodovina Gasilske zveze Prebold  1,2MB
Preklopite pogled: